Information om moheim.se integritets & cookies policy

moheim.se använder så kallade cookies på sina webbplatser. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (”session-cookies”). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du använder vår webb lagras anonym statistik om vilka sidor du tittar på. Detta hjälper oss att förbättra vår webb och göra webben bättre för våra medlemmar.

Persondata som vi använder i vår verksamhet

moheim.se använder personuppgifter för sin kursverksamhet. Om du vill veta vilken information vi har om dig eller undrar över något är du välkommen att kontakta moheim.se  

Hur vi hanterar persondata

Vi sprider inte vidare uppgifter om våra gäster till någon utomstående part. Endast data relevant för vår verksamhet finns i vårt system. Vi gallrar med jämna mellanrum ut persondata som inte längre är aktuell för vår verksamhet.

Dina rättigheter

Du har rätt att se vilka data vi använder i vårt system. Du har också rätt att få ditt data korrigerat, raderat eller anonymiserat.

Din kontaktinformation

Adress: Fjällgatan 30

+46 70 523 53 98

gunnel@moheim.se

Epost: gunnel@moheim.se